Boek met een missie!

Een boek met een missie!

Soms begin je aan iets waarvan je geen idee hebt waar het gaat eindigen. Zo ben ik ruim twee jaar geleden begonnen met mijn gedachten op papier te zetten. De aanleiding hiervoor? Een inktzwarte periode in mijn leven waarbij depressie met suïcide werd geconstateerd.

Tijdens een 2-jarige periode van intensieve behandeling ben ik er namelijk achter gekomen dat schrijven een fijne manier is om mijn hoofd leeg te maken en terug te kijken op deze impactvolle periode. Ook heeft het mij de mogelijkheid geven om deze periode te accepteren, omarmen en af te sluiten. Hierdoor heeft deze toch wel inktzwarte periode een mooi plekje gekregen in mijn leven.

Dit gun ik iedereen en zo ontstond ook het idee om van mijn gedachten een boek te maken. Dit boek is gemaakt vanuit het idee om deels een inzicht te geven in het onderwerp depressie. Maar ook om een onderwerp, dat omgeven is met veel onwetendheid en onbegrip, bespreekbaar te maken.

Je bent nooit te oud om te leren en te inspireren. Dat is dan ook de reden dat ik, op mijn 57ste, heb besloten om mij de komende jaren in te zetten rondom het thema depressie. Met als absoluut begin mijn nieuwe boek: Depressie, van overkomen naar overwinnen.

Aan de vorm van publiceren wordt hard gewerkt. Met als grote droom een theatertour met verschillende gasten maar ook ruimte voor muziek, kunst en dans om zo op een niet te beladen wijze aandacht te geven aan het onderwerp.

Nu heb je dit natuurlijk niet een, twee, drie uitgewerkt en ben ik hier de komende maanden druk mee bezig. Met als stip op de horizon om in september live te gaan in de vorm als aangegeven.

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik niet graag stil zit en dat heb ik ook zeker niet gedaan. Er is namelijk al een uitgeverij gevonden die het boek heeft uitgebracht.

Mocht je het boek al willen bestellen dan kan dat via mijn uitgeverij Elikser via de volgende link: https://www.elikser.nl/depressie-van-overkomen-naar-overwinnen.htm

Ik ben dankbaar voor hoe een inktzwarte periode in mijn leven een kantelpunt is geworden.

Dankbaar voor de mogelijkheid om mijn persoonlijke verhaal in de vorm van een boek uit te kunnen geven.

Dankbaar voor het vertrouwen van uitgeverij Elikser die mij vanaf het begin heeft gesteund en begeleid tot de realisatie van het boek.

Dankbaar voor de experts ( Carlijn Welten van het Huis In Haarlem, Ellen Kuipers’ en Karin Lieber) die een bijdrage hebben geleverd aan het boek, waardoor deze nog completer is geworden.

Dank Nawid voor alle zweetdruppels en fysieke inspanningen, wat heeft bijgedragen om de weg naar boven te hervinden.

Dankbaar voor mijn gezin en voor de bijdrage en steun in dit gehele proces.

Er breekt een spannende fase aan nu mijn boek overal te koop is. Wat zal men er van vinden? Het gaat over kwetsbaarheid fragiliteit en de weerbarstigheid van het leven. Maar ook het met trots kunnen vertellen over het gelopen pad. Het pad van obstakels die ik tegenkwam op mijn weg in het leven. Waardoor ik nu in staat ben om mijn vrouw te steunen in het zware traject om borstkanker te overwinnen. Zo dankbaar voor het kantelpunt in mijn leven.

Ik ben benieuwd waar ik over een half jaar sta. Reis je mee?

Warme groet, Wim

Mijn nieuwste boek

Mijn nieuwe boek!

In mijn nieuwe column neem ik je mee in de totstandkoming van mijn nieuwste boek

Depressie, van overkomen naar overwinnen

Heel spannend deze laatste fase, waarin de puntjes op de i worden gezet. In mijn nieuwste boek neem ik je mee in mijn leven welke met de dag donkerder werd. Niets kon mij meer boeien, opvrolijken of raken. Ik keek tegen een inktzwarte afgrond aan en had geen idee hoe ik daaruit zou kunnen komen. Een duidelijke oorzaak was er niet. Mijn werk in mijn eigen bedrijf beviel mij prima, ik voelde mij gezond en in alles wat ik deed voelde ik me gesteund door mijn gezin. En toch sloop de schaduw naderbij en nam langzamerhand de macht over. Tot het moment dat ik geen uitzicht meer zag.

Hierin beschrijf ik mijn persoonlijke survivaltocht. Ik vertel over mijn depressie, hoe deze tot stand kwam en de impact hiervan op ons als gezin. Vervolgens geef ik je een inkijkje in het behandeltraject met haar obstakels en komen deskundigen aan het woord.

Daarnaast neem ik je mee in de gereedschappen die voor mij belangrijk zijn geweest om uit de depressie te komen en op de inzichten die ik heb verkregen.
Gelukkig ben ik in staat geweest om de veerkracht te hervinden om uit deze inktzwarte periode te komen. Heb het vertrouwen in mezelf herontdekt en herwonnen en ben er krachtiger uitgekomen.

Met mijn boek hoop ik anderen te inspireren, om deze ”ziekte” te overwinnen, als ze ermee te kampen krijgen. Ik wil laten zien dat je als mens er niet alleen voor staat, maar dat je het wel zelf moet doen.

Nieuwsgierig geworden en kun je niet wachten op de release van het boek, pre-order now. Stuur dan een mail met je naam, adresgegevens en telefoonnummer naar wim@wimhuizing.nl

De komende weken houd ik je op de hoogte van de laatste ontwikkeling tot de release

Groet, Wim

Een stapje terug is een grote stap vooruit

Een stapje terug is een grote stap vooruit

Zoals al eerder geschreven in mijn columns, is het nu meer dan een jaar geleden dat mijn vrouw gestart is met haar behandeling tegen borstkanker. In vele opzichten was 2021 een bewogen jaar voor ons. Onze agenda werd en wordt bepaald door ziekenhuis afspraken, controles en kuren.

In alle hectiek is er ook ruimte geweest om stil te staan bij het heugelijke feit dat ik, nu al ruim een jaar, onvrijwillig ervaring heb opgedaan als mantelzorger. De reden is niet leuk, maar het feit dat je van betekenis kunt zijn voor de andere, geeft het mantelzorger schap veel voldoening.

De voldoening om er te kunnen zijn, onder alle omstandigheden, is een van de meest waardevolle ervaringen die ik het afgelopen jaar heb mogen ervaren. 

Hoe je gezamenlijk de harde lessen en momenten van het leven met elkaar ervaart en ondergaat. De onvoorwaardelijke steun die je bij elkaar vindt op de momenten die ertoe doen. Hoe je de broosheid en fragiliteit van het leven proeft, welke je leven verrijken in vele opzichten.

Maar ook het besef van zingeving. Vooral op het gebied van er kunnen zijn op die momenten die daarom vragen. Door een keuze te maken in wat is nu echt belangrijk en te ontdekken hoe je daar invulling aan gaat geven. Vergeet niet het aspect dankbaarheid. Het is een rijkdom om er te kunnen zijn voor diegene die je liefhebt. 

Te luisteren naar je hart en tevens het geloof te hebben in een goede afloop. De moed te verzamelen om onder alle omstandigheden voorwaarts te gaan, door een eendrachtig besluit te nemen om te gaan voor de “overwinning”.

Voor mijzelf betekende dit om bestaande structuren los te laten. Mijn werkzame leven als privé leven “anders” te gaan inrichten en een pas op de plaats te maken. Om zo invulling te geven aan onze obstakels op de weg, die wij te gaan hebben. 

Nu, ruim een jaar later, ben ik dankbaar dat wij in die tijd geluisterd hebben naar de stilte die viel toen we de diagnose hoorden. Door stil te staan en te luisteren naar wat die stilte je te zeggen heeft. Wat toen leek als een stapje achteruit (Ik ben tijdelijk gestopt met mijn werkzaamheden in mijn eigen bedrijf, mijn vrouw is gestopt met haar eigen bedrijf), maar met de kennis van nu is het een grote stap vooruit geweest. Het heeft het ons op vele vlakken een rijker mens gemaakt.

Groet, Wim

Een boek. Waarom een boek?

Een boek. Waarom een boek?

In mijn nieuwe column neem ik je mee in Een Boek? Waarom een Boek?

Zoals eerder aangeven in een van mijn columns is Elikser de uitgeverij die mijn nieuwe boek uit gaat geven.

Waarom een boek?

Reden:
In 2018 werd mijn wereld inktzwart. Een depressie, met suïcide gedachten was de diagnose. Daar kregen mijn omgeving en ik mee te maken. Na een lang traject, waarbij ik met vele hulpverleners sprak én met mezelf aan de slag ging, is het mij gelukt om de depressie het hoofd te bieden.

Wens:
Nadat de wereld weer lichter werd ontwikkelde ik de wens om een boek schrijven met als hoofdthema ‘Depressie’. Mijn persoonlijke ervaringen worden in het boek afgewisseld met de visie van experts uit het werkveld. Hier zit meteen “de kracht” van het boek. Het is voor diegene die er middenin zit, maar ook voor naasten die ermee te maken krijgen of hebben, en ook voor professionals met depressie als specialisme. Studenten die worden opgeleid in dit specifieke werkveld hebben er iets aan en voor het managers in het bedrijfsleven kunnen ermee leren hoe om te gaan met medewerkers die te maken hebben met of terugkomen na een depressie. Door deze “experts” aan het woord te laten om kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar depressie.

Doel:
Met mijn boek en verhaal wil ik ‘het’ onderwerp depressie meer en makkelijker bespreekbaar te maken onder een zo groot mogelijk publiek. Ik wil het taboe doorbreken dat er in de maatschappij ligt op dit onderwerp.

Mijn uitgangspunten zijn: depressie, je staat er niet alleen voor. Als doel wil ik meer inzicht geven, en het taboe doorbreken en bespreekbaar maken. Co-creatie tussen professionals, patiënt, zorg en onderwijs vind ik belangrijk. Met de intentie dat erop deze manier “anders” naar mensen met een depressie en hun omgeving wordt gekeken. Zodat de mogelijkheid ontstaat om “maatwerk” te leveren.

In de tussentijd:
De uitgever van mijn eerste boek “de droomprins en de waarzegster” is opnieuw bereid om mijn boek “Depressie van overkomen naar overwinnen” uit te brengen. Momenteel is het boek in de correctiefase en is bijna klaar om gedrukt te worden. De planning is dat het boek in het eerste kwartaal van 2022 uitkomt.

Uitdaging:
Om het verhaal nog completer te maken ben ik opzoek naar een podium om mijn boek onder de aandacht te brengen. Weet jij of ken jij mensen die mij verder kunnen helpen, dan ik kom graag met ze in contact. Om zo de wereld van depressie waar je in terecht kan komen bespreekbaar en inzichtelijk te maken.

Waarom? Omdat het iedereen zo maar kan overkomen.

Groet, Wim

De kracht van tegenslag

mountainbike flat tire on road

De kracht van tegenslag

Kijkend naar het traject waar wij als gezin in terecht zijn gekomen zoals beschreven in mijn vorige column, is dit er een die wij nooit van tevoren hadden kunnen bedenken.

Toch overkomt dit ons. Dan komen de vragen zoals: Wat wil het ons vertellen? Hoe ga je er mee om, hoe geef je het een plek? Hoe vindt je ruimte voor een lach en een traan, maar waar is de ruimte om het even niet weten?

Hoe hou je je staande en hoe creëer je lucht voor jezelf en ook voor de ander? Wetend dat er een intensief traject voor je ligt en waarvan je de afloop niet weet. Waar je achter komt is dat de agenda bepaald wordt door ziekenhuisbezoeken in de komende perioden. Het ziekenhuis hebben wij bij deze omgedoopt als ons clubhuis.

Wat fijn is en wat lukt is om met elkaar in gesprek te blijven. Elkaar de ruimte te geven en stil te staan bij wat heb je nodig? Wat werkt wel en wat werkt niet voor je. Een ware ontdekkingsreis!

Fijn is het met de kennis van nu, ruim 11 maanden later te weten dat wij er als gezin voor elkaar zijn. Dat het ons sterker gemaakt heeft in vele opzichten. Dat we geleerd hebben om elkaar te steunen op die momenten dat het lastig is. Dat er ruimte is voor verdriet, irritatie, frustratie, boosheid en dat dit oké is, dat het er mag zijn. Dit is niet vanzelfsprekend zeker niet in een situatie als deze.

Fijn is te ervaren dat je onderdeel bent van het herstelproces en zo een bijdrage levert aan het herstel. Goed om bij de diverse gesprekken te zijn, zodat je weet wat er gaat gebeuren. Dat er ook tijd is voor jou als partner en voor de kinderen.

Hoe anders is dit dan in mijn eigen traject waarin je als partner of als kinderen van nagenoeg helemaal niets meekrijgt over het traject en de te nemen stappen.

In mijn volgende column neem ik je mee in het waarom van mijn volgende boek.

Een ding weet ik wel:

Niets gebeurt zo maar, het gaat erom wat je ermee doet!!