De kracht van samen haalt het beste uit jezelf.

Deze keer kwam de inspiratie uit een heel andere hoek, namelijk vanuit Stichting Philadelphia Zorg.

De aanleiding was het vinden van een disruptieve oplossing voor Medicatieveiligheid in het Medicatieproces binnen Stichting Philadelphia Zorg.

Eind 2019 kwam ik in gesprek met de directeur Innovatie & Projecten binnen Philadelphia Zorg - Suzanne Leijendekkers. Zij vroeg of ik interesse had om naast het huidige medicatie verbeterprogramma te onderzoeken welke disruptieve manieren er zijn om de organisatie in de toekomst op dit vraagstuk te ondersteunen.

Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want zoeken naar de “Vrije Ruimte” is wat ik doe. In januari 2020 zijn we gestart. We zijn  op zoek gegaan naar naar:

Disruptieve oplossingen voor de medicatieveiligheid. 

Gewenst resultaat: …Nul medicatie incidenten in 2023 op alle Philadelphia locaties.

Gezien de jarenlange uitdagingen en risico’s die het medicatieproces met zich meebrengt, vraagt dit om een holistische en onconventionele manier van ondersteunen/ont-zorgen. Philadelphia heeft al veel verbeteringen ingezet, daarom beseffen we ons eens te meer dat “nul” medicatie incidenten in 2023 via de gewone vernieuwingsweg wellicht een onbegonnen zaak is. 

We moeten hierbij anders kijken naar zowel gebruiker als verstrekkers (de gehele keten). Waarbij we niet moeten vergeten om de aansluiting te blijven houden bij de visie op zorg en ondersteuning. Niet alleen voor nu maar zeker ook voor de toekomst. 

De aanpak die we gekozen hebben is niet alledaags We hebben gekozen om een 6-tal onverwachte voorbijgangers samen te brengen. Namelijk, VanBerlo Agency, SAP, Triple, Waag Technology & Society, Stichting Mandeville Academy en ScherpER Philadelphia.

We zijn met deze partijen aan de slag gegaan met deze mooie uitdaging. Met de verwachting dat er zo een mogelijke doorbraak te vinden is.  

De afgelopen maanden is door de 6 onverwachtse voorbijgangers hard gewerkt., We vroegen hen om los van elkaar op basis van dezelfde gegevens (huidige praktijk, uitdagingen en reeds ingezette verbeteringen) en tussentijdse sparring/ info en ervaringen op te doen in de praktijk. Om zo tot een vooruitstrevende disruptieve oplossing(en) te komen.

Op 2 en 3 juni hielden we afsluitende tweedaagse bij VanBerlo Agency in Eindhoven onder leiding van Remko Verhaagen en Vincent Laagland. Tijdens deze tweedaagse werden de diverse oplossingen met elkaar gedeeld, gestapeld en verder doorontwikkeld. De eerste resultaten zijn aan het eind van de tweedaagse gepresenteerd aan select gezelschap toehoorders binnen Philadelphia. De definitieve eindpresentatie van de gevonden oplossingen gaat binnenkort plaatsvinden binnen Philadelphia. Ik ben er van overtuigd dat er voldoende aanknopingspunten zijn om binnen Philadelphia een vervolg te geven aan dit waardevolle project. 

Graag bedank ik bij deze de 6 onverwachtse voorbijgangers voor de fijne constructieve samenwerking in dit bijzondere project binnen Philadelphia:

Henri Jeandarme, Sanno van der Graaf, Anika Smits  en Annegien Koudijs van Stichting Mandeville Academy in Gouda, Paulien Melis en Sanne Muiser van Waag in Amsterdam, Jeroen Meijer van Triple  in Haarlem, Harjo Tempelman, Carla Bolier, Ciska Niesing, Laura Barth en Elise Duinkerken-Happel vanuit ScherpER Philadelphia, Sjoerd Dankers Jan Willem Dijkstra, Leh Moors, Garima Shirivastava, Adhira Singi en Marcel Gijben vanuit SAP Nederland, Remko Verhaagen en Vincent Laagland van VanBerlo Agency Eindhoven. 

Ook bedank ik bij voorbaat de toehoorders binnen Philadelphia: Han van Esch, Esther Primowees-van Dam, Daniëlle Meijer, Rink Kaashoek, Geertje Smit, Bianca van Moorsel. Riana de Voogd (voor het ont-zorgen en regelen)

En natuurlijk Suzanne Leijendekkers die mij de kans gaf om samen haar aan dit uitdagende project rondom het Medicatieproces te werken.

 

Wim