Boek Depressie Wim
boeken titel

Depressie, van overkomen naar overwinnen

In mijn leven werd alles met de dag donkerder. Niets kon mij meer boeien, opvrolijken of raken. Ik keek tegen een inktzwarte afgrond aan en had geen idee hoe ik daar ooit weer uit zou kunnen komen. Een duidelijke oorzaak was er niet. Mijn werk beviel mij, ik had een leuk gezin, was gezond. En toch sloop de schaduw naderbij en nam langzamerhand de macht over. Totdat ik geen uitzicht meer zag. In dit boek beschrijf ik mijn persoonlijke survivaltocht. Ik vertel over mijn depressie en hoe die tot stand kwam. Vervolgens komt het behandeltraject aan de orde. Ook laat ik deskundigen aan het woord. Daarnaast schetst ik de gereedschappen die voor mij belangrijk zijn geweest om uit de depressie te komen en blik terug op de inzichten die ik heb verkregen. Uiteindelijk ben ik in staat geweest om samen met mijn gezin, professionele hulpverlening en huisarts de veerkracht te vinden om uit die inktzwarte periode te stappen. Heb het vertrouwen in mijzelf herontdekt en herwonnen, en ben er krachtiger uit gekomen. Ik hoop dat dit boek anderen zal inspireren om zelf ook deze periode te overwinnen.

f9d17570028355.5b9605f3274b6
boeken titel

De Droomprins en de Waarzegster

Daar waar ziel en zakelijkheid elkaar ontmoeten

Dit boek is bedoeld om je inzicht te geven in de wereld van hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en beelddenken. Wat betekenen deze eigenschappen voor de mens die ze bezit en welke waarde kunnen deze mensen hebben voor jouw bedrijf? Het boek is anders dan vele andere boeken over deze onderwerpen. Het is namelijk gebaseerd op mijn levensverhaal. Theoretische kaders geven verdieping en achtergrondinformatie en de vele praktijkvoorbeelden vormen een illustratie van de manieren waarop ziel en zakelijkheid elkaar kunnen ontmoeten.