methodiek titel

Methodiek de Vrije Ruimte, de vrije ruimte vinden binnen de strategie, missie en visie van de organisatie. Waardoor er veelkleurige resultaten te realiseren zijn. Resultaten die waarde toevoegen. De basis bouwstenen voor deze methodiek zijn:

verlangen methodiek

Verlangen

Stip op de horizon, gezamenlijk eindbeeld zien en definiëren. Door oplossingen te vinden voor vraagstukken die leven binnen de organisatie. Zodat er een helder doel ontstaat waarop men zich kan focussen. Om te komen van Dromen naar Daad.

vrije ruimte methodiek

Verbinden

Vertrouwen, 100% aangaan, gelijkwaardigheid, kwetsbaarheid. Vanuit: niet bedreigende energie en interne positieve prikkels.

vormen methodiek

Vormen

Creëren en doen. Dit vereist focus, inspanning, bevlogenheid, betrokkenheid en ontspannenheid en positieve prikkels van binnenuit. Om met plezier het potentieel te benutten en daarvan samen te kunnen genieten. Vanuit: scheppings-kracht en daadkracht.

verbinden methodiek

Vrije Ruimte

Het “nieuwe” speelveld blootleggen. Het potentieel wat voorheen niet zichtbaar, denkbaar of gewoonweg nog niet bestond zichtbaar te maken. Voorwaarde is “anders” denken en spelen. Vanuit lef en durf om zaken anders te doen.

methodiek module

Het resultaat van de methodiek: veelkleurigheid. Het potentieel wordt blootgelegd, welke voorheen niet zichtbaar of denkbaar was. Dit leidt tot veelkleurige resultaten, vaak onverwacht of gewoon nog niet bedacht. Zowel op financieel gebied en/of op menselijke vlak.

Methodiek stap 1
Methodiek